جمعه 26 مهر 1398 - 5:56

کمی از نامی بدانید

با نامی، آسان و مطمئن مدیریت کنید

شرکت نامی (نوینافزار مدیریار) یک شرکت دانش‌بنیان، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که با هدف کاربردی‌ساختن دانش مدیریت با زبان ساده و ارائه بسته‌هایی در این خصوص برای واحدهای صنفی مختلف تاسیس شده است. این شرکت که از اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه‌های تراز اول ایران در حوزه مدیریت، بازرگانی و تجارت شکل گرفته است، پس از تحقیقات بازار و نیازسنجی، با ارائه نرم‌افزارهای کاربردی، ساده و ارزان و در صورت نیاز ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی، سعی دارد استفاده از دانش مدیریتی را برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی از توزیع‌کنندگان عمده تا خرده‌فروشی‌های کف بازار امکان پذیر نماید. نکته قابل توجه در طراحی بسته‌های نرم‌افزاری این موضوع می‌باشد که تمامی کاربران با هر سطح از اطلاعات و معلومات قادر به استفاده از آن باشند و قیمت در نظر گرفته شده برای این بسته‌ها برای تمام واحدهای صنفی مخاطب، با هر سطح درآمدی قابل توجیه باشد.

با نامی، آسان و مطمئن مدیریت کنید

شرکت نامی (نوینافزار مدیریار) یک شرکت دانش‌بنیان، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که با هدف کاربردی‌ساختن دانش مدیریت با زبان ساده و ارائه بسته‌هایی در این خصوص برای واحدهای صنفی مختلف تاسیس شده است. این شرکت که از اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه‌های تراز اول ایران در حوزه مدیریت، بازرگانی و تجارت شکل گرفته است، پس از تحقیقات بازار و نیازسنجی، با ارائه نرم‌افزارهای کاربردی، ساده و ارزان و در صورت نیاز ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی، سعی دارد استفاده از دانش مدیریتی را برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی از توزیع‌کنندگان عمده تا خرده‌فروشی‌های کف بازار امکان پذیر نماید. نکته قابل توجه در طراحی بسته‌های نرم‌افزاری این موضوع می‌باشد که تمامی کاربران با هر سطح از اطلاعات و معلومات قادر به استفاده از آن باشند و قیمت در نظر گرفته شده برای این بسته‌ها برای تمام واحدهای صنفی مخاطب، با هر سطح درآمدی قابل توجیه باشد.