جمعه 26 مهر 1398 - 5:56

تماس بامدیر
    آدرس خیابان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد دانشگاه
    تلفن  051-38720294
    ایمیل
info@namyco.ir

 

 

 

 

 

 

    آدرس خیابان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد دانشگاه
    تلفن  051-38720294
    ایمیل
info@namyco.ir

 

 

 

 

 

 


تماس با ما